Gândul zilei

Psalmii 119:130  
Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, 
dă pricepere celor fără răutate.
Fie ca lumina cunoașterii să crească tot mai mult în tine. Rămâi  ancorat în iubirea Celui Atotputernic.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu