Secretul unei vieţi binecuvântate


Cheia pentru o viaţă binecuvântată şi plină de succes este Legea Domnului.

Psalmul 1 cuprinde tot ce ai nevoie pentru o viaţă binecuvântată.

 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!

  Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! 

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.

 Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

 De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.

 Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.

Care sunt pasiunile tale? Ai o inimă care tânjeşte după Legea Domnului?

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu