Gândul zilei


Pentru astăzi rugăciunea din Efeseni 1;17-23, să-ți umple inima de bucuri, putere și speranță.

Şi mă rog ca 
Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, 
să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, 
şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, 
care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, 
nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, 
pe care a desfăşurat-o în Hristos, 
prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,  
mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie 
şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile,
 Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu