Să creștem spre mântuire

1 Petru 2:1-3 Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.

Am ales acest text pentru că am ajuns să-l înțeleg cu adevărat și anume ce înseamnă un prunc născut de curând și dorința lui după hrană. Am văzut cât de repede, sănătos și bine crește un copil alimentat la timpul potrivit.
Astfel ar trebui să se întâmple și cu noi, să creștem spre mântuire. Dacă inima noastră se hrănește din Cuvântul lui Dumnezeu, prinde putere și plăcere în a face voia Lui și învață să se odihnească în harul Său.
Sunt atât de fericită pentru că Dumnezeu găsește modalități simple pentru a mă  învăța lucruri noi prin care să cresc spre mântuire!

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu