Gândul zilei

Matei 5:14 Voi sunteţi lumina lumii. Astfel de complimente îmi plac, dar când sunt făcute de Domnul nostru Isus Hristos peste viața mea apasă o responsabilitate foarte mare și mă obligă să-mi analizez cu seriozitate viața.
Declarația făcută de Isus cât timp era pe pământ cu ucenicii Săi  ”Ioan 12:46 Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.” îmi amintește faptul că este o onoare pentru mine să pot fi asemeni Lui și anume o lumină în această lume.
Pentru ca acest lucru să se întâmple în viața mea este nevoie de o schimbare. Natura veche trebuie răstignită împreună cu El.
 Pentru ca lumina Domnului să strălucească în viața mea trebuie să las ca temperamentul meu, comportamentul, acțiunile și cuvintele mele să fie scăldate în adevărata Lumină. Numai astfel pot deveni o sursă de lumină în această lume.
În ”Efeseni 5:8 Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii.” se pune accentul clar pe lumină. Nu pot fi o luminiță, o pată de lumina, pot fi lumină sau întuneric.
Dacă sunt un creștin sănătos, un adevărat urmaș a lui Isus Hristos, inevitabil trebuie să fiu o sursă de lumină în această lume.
Ce misiune glorioasă, să fiu lumină în această lume!

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu